Máy đo mực bùn trong nước thải-WESS GLOBAL

ENV100 bao gồm 1 cảm biến siêu âm ngâm chìm trong nước hoạt động với các tần số siêu âm khác
nhau. Phụ kiện tự làm sạch bề mặt cảm biến và bộ điều khiển trung tâm. Bộ điều khiển trung tâm sẽ
phân tích các tín hiệu siêu âm phát đi và truyền về từ cảm biến và chuyển thành giá trị mức bùn hiển
thị trên màn hình và có thể chuyển các kết quả đo đến phòng điều khiển.
Việc đo mức bùn ENV100 sử dụng nhiều công nghệ tiên tiến trong thiết kế nhưng đáng kể nhất là sử
dụng 2 công nghệ đã được cấp bằng sáng chế độc quyền vốn được chuyển giao từ cơ quan Nghiên
Cứu Công Nghệ và Phát Triển Quốc Phòng – Bộ Quốc Phòng Hàn Quốc.