Jin Biotech là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thiết bị y tế, các sản phẩm (cải thiện) sức khỏe tại Hàn Quốc. Tất cả các sản phẩm của JinBiotech đều được thiết kế và sản xuất dưới sự nghiên cứu và giám sát của các chuyên gia y