Sản Phẩm Từ Sâm

Cao hồng sâm – Gincoop

𝑮𝒆𝒖𝒎𝒔𝒂𝒏 là vựa sản xuất đồng thời cũng là khu vực chế biến nhân sâm và hồng sâm lớn nhất tại Hàn Quốc. Các sản phẩm nhân sâm 𝐆𝐢𝐧𝐜𝐨𝐨𝐩 của Hợp tác xã Geumsan được công nhận là dòng sản phẩm sâm tốt nhất Hàn Quốc. Vượt qua phạm vi Hàn Quốc, Gincoop còn nhận

𝑮𝒆𝒖𝒎𝒔𝒂𝒏 là vựa sản xuất đồng thời cũng là khu vực chế biến nhân sâm và hồng sâm lớn nhất tại Hàn Quốc. Các sản phẩm nhân sâm 𝐆𝐢𝐧𝐜𝐨𝐨𝐩 của Hợp tác xã Geumsan được công nhận là dòng sản phẩm sâm tốt nhất Hàn Quốc. 𝐓𝐡𝐚̣𝐜𝐡 𝐥𝐮̛̣𝐮 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐬𝐚̂𝐦 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞𝐧 chiết xuất từ tinh