𝐺𝑎̆́𝑛 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑢̛̣ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛, đ𝑜̂̀𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛𝑖𝑒̂̀𝑚 ℎ𝑦 𝑣𝑜̣𝑛𝑔 𝑚𝑜̛́𝑖  Công ty Shingi là nhà sản xuất cung cấp phân bón và đất trồng cho nhiều nông trại trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc. Với phương châm sản xuất đất trồng khỏe mạnh, kiến tạo tương lai tươi sáng cùng khách hàng, Công

Công ty Eunjin Bio là Nhà sản xuất tại Hàn Quốc chuyên về các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi chất lượng cao, thân thiện với môi trường. Công ty Eunjin Bio đã phát triển và sản xuất nhiều loại axit hữu cơ, chế phẩm sinh học, men vi sinh, chất tạo ngọt, vitamin và khoáng chất..