Máy Lọc Nước Ion Kiềm

Máy lọc nước Ion Kiềm – JINNYS

JINNYS Co., Ltd là công ty sản xuất máy tạo nước ion kiềm, là một thiết bị y tế và đã nhận được giấy chứng nhận (GMP) phù hợp với tiêu chuẩn sản xuất và kiểm tra chất lượng thiết bị y tế. Đây là một công ty phát triển với việc xuất khẩu ra