Công Nghiệp - Thiết Bị

Máy điều hòa công nghiệp – Century

” 𝐶𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒 𝑎 𝑏𝑟𝑒𝑎𝑡ℎ𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑟𝑜𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡 ”  Thành lập từ 1996, công ty Century hiện đã xuất khẩu đến hơn 12 nước trên thế giới. Năm 2017, máy điều hòa công nghiệp 𝗖𝗲𝗻𝘁𝘂𝗿𝘆 đã đạt chứng nhận ISO 9001 (Hệ thống quản lý chất lượng) / ISO 14001 (Hệ thống quản lý môi trường).   Khách

” Go together, for the best ”  Được thành lập năm 2013, Mir G&I là công ty chuyên sản xuất các thiết bị công nghiệp HVAC và thiết bị phòng sạch. Các sản phẩm 𝗠𝗜𝗥 𝗚&𝗜 cung cấp: – Hệ thống máy làm lạnh – Hệ thống máy làm khô phòng – Hệ thống điều