Contact Us
Home > Contact Us

Liên hệ với chúng tôi

Thông tin về CEPA

Kết nối với CEPA

Liên hệ với các nhân viên tại CEPA

ÔNG LEE JOON HO
Trưởng văn phòng đại điện tại Việt Nam 
84 901 432 664
jacksonlee@cepa.or.kr
BÀ TRẦN THỊ MỸ HẠNH 
Nhân viên hỗ trợ Marketing kiêm Biên/phiên dịch 
BÀ NGUYỄN THỊ VINH HÀ
Trưởng phòng Sales& Marketing
0904 313 839 / 0914 494 658
rivernguyen.cepa@gmail.com

Email đến chúng tôi

Để liên hệ với chúng tôi, quý khách hàng vui lòng điền thông tin vào bảng dưới đây, đại diện CEPA sẽ liên hệ tới quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.