Lịch SỰ KIỆN

EVENT

Hội chợ hải sản kết nối các doanh nghiệp


Hội nghị kí kết hợp tác VCCI


Hội nghị triển lãm công nghệ mới 2021


 

TIME

Từ 13 tháng 8 đến 15 tháng 8


Ngày 29 tháng 12


Từ 09 tháng 01 đến 10 tháng 01

 

OPEN

Từ 8h đến 22h


Từ 9h đến 11h


Từ 8h đến 17h 

 

LOCATION

Big C LTT& Thăng Long


Văn phòng VCCI 


Khu công nghệ cao Hòa Lạc 

 

ORGANIZER

CEPA Việt Nam 


CEPA Việt Nam và VCCI


Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư