History
Home > History

 
2022
 
04.10 Mở trang mua sắm online (shopping mall) về các sản phẩm công nghiệp của Chungnam (Liên kết với trang mua sắm Nongsarang)
 
2021
 
27.12 Chỉ định cơ quan vận hành Hiệp hội Đầu tư mạo hiểm Chungnam
30.9 Thành lập Văn phòng đại diện tại Indonesia
01.01 Bổ nhiệm ông Oh Kwang Ok trở thành Viện trưởng thứ 10 của Viện Xúc tiến
 
2019
 
17.04 Thành lập Văn phòng đại diện xúc tiến thương mại tỉnh Chungcheongnam tại Hà Nội, Việt Nam
02.5 Thành lập Văn phòng đại diện xúc tiến thương mại tỉnh Chungcheongnam tại Ấn Độ
 
2019
 
01.01 Bổ nhiệm Trưởng đại diện văn phòng Oh Gwang-ok
 
2014
 
04.21 Khai trương trung tâm mua sắm Nong Sarang
 
2013
 
01.03 Khai trương trung tâm hỗ trợ đầu tư nước ngoài Chungcheongnam 
 
2011
 
11.08 Khai trương trung tâm hỗ trợ sử dụng Chungcheongnam
 
2010
 
03.24 Khai trương trung tâm việc làm Chungnam
 
2010
 
09.15 Đổi tên thành Văn phòng xúc tiến thương mại Chungcheongnam
 
2009
 
07.28 Khai trương Chungnam BIZ-Call Center
 
2008
 
04.01 Khai trương chi nhánh phía nam của Trung tâm hỗ trợ toàn diện tỉnh Chungcheongnam SME 
 
2003
 
07.15 Được công nhận là Vườn ươm khởi nghiệp cho Quản trị các doanh nghiệp vừa và nhỏ .
 
1999
 
01.15 Khai trương Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Chungcheongnam