Our Partners
Home > Our Partners

NÔNG NGHIỆP
sb-shinil

Company Name: SB SHINIL

Website: http://www.shinilbio.co.kr

Company Name: KOMIPHARM

Website: https://komipharm.co.kr/en

kwangpung

Company Name: KWANGPUNG

Website: http://kpung.co.kr

shingi

Company Name: SHINGI 

Website: http://shingi.kr

Company Name: GILIM

Website: http://gilim.kr/eng/

THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
SEJIN-SEAL

Company Name: SEJIN SEAL 

Website: http://eng.sejinseal.com

NCTECH

Company Name: NCT

Website: https://nctech.co.kr

MEDIQUA

Company Name: JINNYS

Website: https://mediqua.co.kr

donghae

Company Name: DONGHAE

Website: http://www.dhcrane.com

Company Name: DAICE

Website: http://www.daice.co.kr

THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Sangkyung

Company Name: SANGKYUNG F&B

Website: http://www.sangkyungfnb.com

yeon-story

Company Name: YEONSTORY

Website: https://yeonstory.co.kr

CHUNIL-FOOD

Company Name: CHUNIL FOOD

Website: https://chunilfood.kr

BOGO

Company Name: BOGO

Website: https://www.ebogo.kr

youngshin

Company Name: YOUNG SHIN FOOD

Website: http://seafriend.co.kr

WOOYANG

Company Name: WOOYANG

Website: http://www.foodkorea.com

sunyoung

Company Name: SUNYOUNG

Website: http://sy-food.co.kr

Company Name: CHUNGNAM LAVER FISHERIES COOPERATIVE

Website: http://www.laversuhyup.com/us/

sandeul-food

Company Name: SANDEUL FOOD

Website:https://sdfd.modoo.at

Company Name: BAEKJE

Website: http://en.bj-noodles.com

byul-food

Company Name: BUYL FOOD

Website: http://www.byulfood.cn/en/

samah

Company Name: SAMAH

Website: http://samah.co.kr

ACHIMMADANG

Company Name: ACHIMMADANG

Website: http://achimmadang.com

CHEONMAL

Company Name: CHEONMA MALL

Website: https://cheonmamall.com

Company Name: GINCOOP

Website: https://gincoop.com/vnm/

MỸ PHẨM VÀ LÀM ĐẸP
more-life

Company Name: MORELIFE

Website: http://www.morelife.kr/

Company Name: CORÉANA

Website: http://www.coreana.com

doori-care

Company Name: DOORI COSMETIC

Website: http://www.dooricare.com

VẬT TƯ, MÁY MÓC Y TẾ
JINBIOTECH

Company Name: JINBIOTECH

Website: https://www.jinbiotech.co.kr

biochen

Company Name: BIOCHEN

Website: http://www.kbgtech.co.kr

youngmedi

Company Name: YOUNG MEDI 

Website: http://www.youngmedi.com

hansung-medical

Company Name: HANSUNG MEDICAL

Website: http://hsm01.com/eng

feel-tech

Company Name: FEEL TECH BIO

Website: http://feeltech.co.kr

ĐỒ GIA DỤNG
WOOJIN

Company Name: WOOJIN

Website: http://woojincorporation.com

Company Name: OCOO

Website: https://www.ocoo.co.kr

chefline

Company Name: CHEFLINE

Website: http://www.chefline.co.kr/

NỘI THẤT
eco-bath

Company Name: ECO BATH

Website: http://eco-bath.co.kr

linet

Company Name: LINET

Website: https://linet.co.kr

ace-life

Company Name: ACE LIFE

Website: http://www.acelifekorea.com

CHẤT HÓA HỌC VÀ XÂY DỰNG
DHGLOBAL

Company Name: DH GLOBAL

Website: https://dhtrading.tradekorea.com

Company Name: CORÉANA

Website: http://www.coreana.com

Company Name: JOENYOUNG

Website: https://www.cychem.co.kr